เมื่อเลือกรับกล่อง จะมีค่าขนส่ง ตามจำนวนกล่อง กล่องแรกคิด 70.00 บาท กล่องต่อไปคิด 40.00 บาท
กรณีสินค้าไม่ใช่ Digital Key จะมีค่าขนส่งตามจำนวนกล่อง เหมือนกรณีเลือกรับกล่อง โดยระบบจะบังคับรับกล่องอัตโนมัติ

สินค้าของคุณ

สินค้า จำนวน รับกล่อง จำนวนกล่อง ราคา
ค่าขนส่ง 0.00
รวมสุทธิ 0.00

เมื่อเปลี่ยนแปลง จำนวนสินค้า หรือจำนวนกล่อง ให้กดปรับปรุงเพื่อคำนวนราคาใหม่