เข้าระบบก่อนทำการเติมเงิน

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย 001-8-41583-6 ณัฐกรณ์ โสภา ออมทรัพย์
กรุงเทพ 091-0-16482-1 ณัฐกรณ์ โสภา
ออมทรัพย์
กรุงไทย475-0-97793-4
ณัฐกรณ์ โสภา
ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ 406-8-25218-2 ณัฐกรณ์ โสภา
ออมทรัพย์

"หมายเหตุ"

- การชำระเงินผ่านช่องทางนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
- ท่านจะต้องทำการโอนเงินก่อนทำการแจ้งการโอนเงิน
- เมื่อทำการแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดรอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ

วิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร
1. ท่านสามารถทำการโอนเงินมายังบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ทุกช่องทาง
2. ให้ทำการแจ้งโอนเงินโดยกรอกรายละเอียดดังนี้

- ธนาคารที่ทำรายการ
- วันที่และเวลาที่ทำรายการ (ระบุให้ชัดเจนตรวจสอบจากหลักฐานโอนเงิน)
- จำนวนเงิน (ต้องกรอกจุดทศนิยมด้วย เช่น .00)

3. จากนั้นกด "ตรวจสอบการโอนเงิน"
4. ระบบจะบันทึกการแจ้งโอนของท่าน
5. จากนั้นทีมงานจะตรวจสอบและปรับยอดเงินให้กับบัญชีของคุณ