เข้าระบบก่อนทำการเติมเงิน

ชำระเงินที่ ID : gamerguy

หมายเหตุ :
- การชำระเงินผ่าน TMTopup จะถูกหักค่าธรรมเนียม 15%
- เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบการโอนเงิน หากตรวจสอบพบคุณจะได้รับยอดเงินสะสมทันที

วิธีการเติมเงินผ่าน TMTopup
1. ทำการโอนเงิน TMTopup ให้บัญชี gamerguy
2. โปรดรอประมาณ 5 นาที จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลต่อไปนี้

- วันที่และเวลาที่ทำการโอนเงิน (ตรวจสอบได้จากอีเมล์ที่ทาง TMTopup ส่งแจ้งให้กับคุณ)
- User ID TMTopup (ตรวจสอบได้จาก URL TMTopup ของคุณ)
- จำนวนเงินที่โอน

3. จากนั้นกด "ตรวจสอบการโอนเงิน"
4. หากตรวจสอบยอดเงินพบ ระบบจะทำการเพิ่มยอดเงินสะสมให้คุณทันที

ตัวอย่าง User ID TMTopup (ดังภาพ)

ตัวอย่างวันที่และเวลาที่ใช้ในการแจ้งโอนเงิน โดยตรวจสอบจาก E-Mail ที่ทาง TMTopup ส่งมาให้ (ดังภาพ)