เข้าระบบก่อนทำการเติมเงิน

ชำระเงินที่หมายเลข : 085-094-8432

"หมายเหตุ"

- ชำระเงินผ่านแอปฯ หรือเว็บไซต์ True Wallet ไม่มีค่าธรรมเนียม
- เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลแจ้งการเติมเงิน

วิธีการเติมเงินผ่าน True Wallet
1. ทำการโอนเงิน True Wallet ให้บัญชี 085-094-8432
2. หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่โอน (กรุณากรอกเศษสตางค์ เช่น 100.00)
- เลขที่อ้างอิง10 หลักบนใบเสร็จ (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

3. จากนั้นกด "แจ้งเติมเงิน"
4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ยอดเงินสะสมจะปรากฏเมื่อทางเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น

รูปตัวอย่างเลขที่อ้างอิง